Postdigitalni izziv izobraževanja v času pandemije
Petar Jandrić

Povzetek:  Prispevek okvirno predstavi ključne teoretske poudarke postdigitalne dobe. Članek na podlagi sinteze 56 člankov o pandemiji covida-19, objavljenih spomladi 2020 v reviji Postdigital Science and Education in nekaj drugih člankov, ki obravnajo podobno tematiko, izriše glavne teme, probleme, pristope in rešitve, kot jih opredeljujejo postdigitalni viri. Prispevek identificirane teme razvršča v tri večje skupine: doživete izkušnje in odzivi nanje, politika in filozofija. Avtor prepoznava odnose med raziskovalnim delom na teh raznolikih, pogosto inkomenzurabilnih področjih in opozarja na postdigitalno in postdisciplinarno naravo pandemije covida-19. Spoznanja združuje v konceptu viralne modernosti, raziskuje njegove teoretične in praktične omejitve ter razvija priporočila za postdigitalne raziskave v dobi covida-19. Sklene, da je dolžnost strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju preseči edu-tehno- -probleme in edu-tehno-rešitve, značilne za osrednje revije in raziskovalne pristope, ter poziva, da k obravnavi človeških problemov pristopimo celostno.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.