Covid-19: Blisk strele za primerjalno in mednarodno pedagogiko?
Charl Wolhuter

Povzetek:  Prispevek zagovarja stališče, da je sedanji, nepredvideni izbruh pandemije covida-19 poziv raziskovalcem na področju primerjalne in mednarodne pedagogike, naj se zganejo iz obdobja stagnacije. Obenem predstavlja priložnost, da utemeljijo pomen, ki ga ima primerjalna in mednarodna pedagogika za prakso (tj. prakso na ravni vzgoje in izobraževanja v izobraževalnih zavodih in na ravni načrtovanja in reformiranja vzgoje in izobraževanja kot izobraževalnega sistema). Članek pojasni koncept primerjalne in mednarodne pedagogike in njen namen. Prikaže njeno dolgo in vijugasto zgodovino ter obete, ki izhajajo iz njene opredelitve, zastavljenih ciljev in zgodovinskega razvoja, vse to v primerjavi s sedanjo stagnacijo na tem področju. Ključni vidiki te stagnacije so fiksacija na paradigme, zanemarjanje prakse in nenaklonjenost preseganju zgodovinsko utrjene raziskovalne agende. Globalni izobraževalni projekt se prav tako sooča z vsaj tremi resnimi težavami: z neskladjem med idealom in resničnostjo, z inertnostjo in s pedagogiko kot znanstvenim področjem, ki ne daje smernic za vzgojno-izobraževalno prakso. Članek poudarja, da je pandemija covida-19 v trenutku razgalila te težave in raziskovalcem s področja primerjalne in mednarodne pedagogike ponudila priložnost, da se organizirajo in svetovni izobraževalni praksi pokažejo, iz kakšnega testa so.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.