Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev osnovnih in srednjih šol za prepoznavanje zlorab otrok: primer Španije
Mar Badia, Xenia Garcia, Pilar Escotorín in Marc Brundelius

Povzetek:  V okviru evropskega Erasmus+ projekta WIDE (Witnessing Domestic Violence and Audit Education in school system) smo se osredotočili na zasnovo modela usposabljanja, ki bi šole in učitelje opremilo z orodji ter protokoli za zaznavanje in ustrezno odzivanje v primerih, ko bi bili otroci in mladi podvrženi nasilju v družini. V raziskavi je sodelovalo 216 vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz različnih ustanov v Kataloniji, ki so med letoma 2017 in 2018 prostovoljno sodelovali v 25-urnem programu usposabljanja. Evropski projekt FEEL (del operacije Strateško partnerstvo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja) je k tem ciljem še dodatno prispeval, saj je razvijal znanje, ki ga o zaznavanju in odzivanju na primere nasilja potrebujejo strokovni delavci v strokovnem in visokošolskem izobraževanju. Da bi študij v okviru projekta ustrezno umestili v širši kontekst, je bilo potrebno razumeti vlogo izobraževalnih oblasti in strokovnjakov. Ugotovili smo, da so bili le vzgojitelji predšolskih otrok v zadostni meri deležni usposabljanj, ki bi jih lahko šteli za relevantna: na področju predšolske vzgoje vzgojitelji najpogosteje zaznavajo zanemarjanje otrok, čemur sledi preplet čustvenih zlorab in izpostavljenosti otrok nasilju; medvrstniško nasilje je tretji najpogosteje zaznan tip zlorabe. Pomembna je ugotovitev, da veliko vzgojiteljev in učiteljev nikoli ni uporabljalo potrebne dokumentacije, ki bi jim omogočila zaznavanje zlorab, kar je zaskrbljujoče. Rezultati nakazujejo velik pomen usposabljanja vzgojiteljev in učiteljev, ki bi jim omogočilo, da pravočasno zaznajo primere nasilja in zmanjšajo tveganja, ki so jim v tem pogledu izpostavljeni nekateri otroci.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.