Prof. dr. Janez Sagadin praznuje 90 let
Boris Kožuh, Zdenko Medveš, Ana Krajnc, Janko Muršak, Mojca Kovač Šebart, Jasna Mažgon, Edvard Protner, Muhamed Škrgić in Jelena Maksimović

Povzetek:  Ob visokem življenjskem jubileju prof. dr. Janeza Sagadina smo se odločili pokazati njemu in bralcem, kako smo ga in ga doživljamo kot človeka, učitelja in sodelavca. Vsi pedagogi v Sloveniji smo nekako povezani z njim in njegovim delom. Večini je bil profesor, mnogim pa tudi sodelavec. O njem v prispevku spregovorijo nekateri njegovi učenci in sodelavci.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.