Pogled vzgojiteljic na namen otrokovega listovnika v predšolskem kurikulu: primer Srbije
Dr. Živka Krnjaja in Dr. Dragana Pavlović-Breneselović

Povzetek:  V prispevku predstavljamo analizo različnih pristopov k uporabi otrokovega listovnika in opredelitev njegovega namena v različnih kurikularnih usmeritvah. V naši raziskavi smo se osredotočili na mnenje, ki ga imajo o namenih in načinih urejanja listovnika vzgojiteljice,1 ter na njihov odnos do njega. Skupno je v raziskavi sodelovalo 140 vzgojiteljic. Kot raziskovalno tehniko smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil razvit posebej za ta namen. Rezultati raziskave kažejo, da imajo vzgojiteljice različne poglede na otrokov listovnik, kar vključuje razumevanje listovnika, uporabo in tudi odnos do njega. Težave, ki se pojavljajo pri njegovi uporabi, vzgojiteljice večinoma pripisujejo strukturnim dejavnikom in deloma tudi temu, da namen listovnika ni zadosti natančno opredeljen v kurikulu. Predloge vzgojiteljic o podpori, ki bi jo potrebovale pri urejanju otrokovega listovnika, bi lahko uporabili kot podlago za vzpostavitev sistemske podpore strokovnim delavcem, da bi njegov namen bolje razumeli in znali listovnik uporabljati za dokumentiranje otrokovega napredovanja in sodelovanja pri izvajanju predšolskega kurikula.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.