Vodenje za učenje: ravnateljeva vloga v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev
dr. Justina Erčulj

Povzetek:  V prispevku predstavljamo koncept vodenja za učenje, ki v središče postavlja ravnateljev vpliv na učenje vseh udeležencev in na dosežke učencev. Govorimo o posrednem vplivu, ki ga opredeljujejo različni dejavniki, na primer oblikovanje kulture učenja in spodbujanje profesionalnega razvoja, vedenja ter prakse zaposlenih. Obenem mora ravnatelj zagotavljati ustrezne strukture, ki omogočajo uresničevanje kulture učenja, in delovati kot zgled učenja. V nadaljevanju se osredotočimo na ravnateljevo vlogo v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev, posebno pri zagotavljanju in ustvarjanju ustreznih razmer za učenje na tej ravni vodenja za učenje. V empirični raziskavi, ki smo jo zasnovali kot večkratno študijo primera, smo ugotavljali, kako ravnateljevo vlogo pri vodenju profesionalnega razvoja razumejo strokovni delavci in sami ravnatelji v devetih izbranih osnovnih šolah. Podatke smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji in jih dopolnili z analizo letnih delovnih načrtov. Ugotovili smo, da so pomembni naslednji dejavniki: široko razumevanje profesionalnega razvoja, ustvarjanje ustreznih razmer za sodelovanje, učinkovito načrtovanje, ustrezna organizacijska klima in ravnateljev odnos do lastnega učenja. V vseh šolah se je pokazalo tudi, da ravnateljeva prepričanja močno vplivajo na organizacijske vrednote, kar odpira vprašanja vodenja in usposabljanja ravnateljev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.