Podatkovna pismenost ravnateljev: razvoj vodstvenih zmožnosti za s podatki podprto izboljšanje šole
dr. Eric Verbiest idr.

Povzetek:  Vse pogosteje se od šol pričakuje, da bodo uporabljale podatke, tako za svoj razvoj kot tudi zaradi dejstva, da postajajo vse bolj tudi same odgovorne za kakovost svojega delovanja. Ravnatelji imajo ključno vlogo pri zbiranju, interpretaciji in uporabi teh podatkov, zaradi česar morajo biti ustrezno podatkovno pismeni. Pričujoči prispevek temelji na ugotovitvah projekta.  Razvijanje zmožnosti vodij za na podatkih temelječe izboljšave  (DELECA). V njem obravnavamo koncept podatkovne pismenosti ravnateljev in opisujemo kompetence ravnateljev glede na različne ravni njihovega na podatkih zasnovanega praktičnega dela. Ker je za kakovost prakse odločilna zmožnost organizacije za uspešno reševanje problemov, ne pa podatki sami po sebi, velja ob njihovi uporabi poudariti podporno vlogo ravnatelja ter procesov učenja v in o organizaciji, ki jo vodi. Za uspešno ravnateljevanje so pomembne tako izkušnje kot znanje, za vstop v vlogo ravnatelja pa je nujen preplet obojega. V prispevku predstavljamo najpomembnejše smernice za razvoj kurikularnih rešitev, ki bi pripomogle k usposabljanju bolj podatkovno pismenih ravnateljev, in jih ilustriramo s primeri, ki smo jih razvili v okviru programa, zasnovanega kot del projekta DELECA.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.