Razkrivanje odzivov na vladno politiko: ravnatelji osnovnih šol na Nizozemskem in Zakon o poklicih na področju izobraževanja
Janine Smit, dr. Carl Bagley in dr. Sophie Ward

Povzetek:  Na Nizozemskem imajo trenutno enega izmed najbolj decentraliziranih šolskih sistemov v Evropi, z visoko stopnjo šolske avtonomije in brez formalnih mehanizmov za neposredno vladno upravljanje šol. Čeprav so ravnatelji šol pridobili več svobode pri izvajanju izobraževalne politike, hkrati prevzemajo tudi več odgovornosti pri zagotavljanju šolanja. Namen te študije je raziskati, kako se ravnatelji v nizozemskih osnovnih šolah odzivajo na vladno politiko. Politika se osredotoča na Zakon o poklicih na področju izobraževanja (BIO-Act) iz leta 2004, katerega cilj je zagotoviti kakovostno izobraževanje s strani šolskih ravnateljev, učiteljev in drugega osebja v šolah. V raziskavi smo uporabili mešano metodo zaporednega in faznega pristopa, zbrali in analizirali kvantitativne podatke (N = 103) ter izboljšali dobljene rezultate s poglobljeno analizo kvalitativnih podatkov (N = 5). Okvirne ugotovitve iz te relativno majhne študije previdno kažejo, da (se) šolski ravnatelji (i) pri potrebi po odzivanju na vladno politiko uporabljajo občutek odgovornosti; (ii) odziv na vladno politiko oblikujejo glede na kulturo in zgodovino svoje šole ter glede na druge ključne deležnike; (iii) vključujejo v kompleksen proces ≫ustvarjalnega družbenega delovanja≪.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.