Kako lahko razumemo vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki si prizadeva za krepitev pravičnosti in učenja?
dr. Jacky Lumby

Povzetek:  Članek se osredotoča na izzive, s katerimi se soočajo oblikovalci politik in vodstva šol, ki želijo doseči večjo pravičnost za učence. Kljub spremembam strategij in strukturnim spremembam za doseganje večje pravičnosti v prispevku izhajamo iz predpostavke, da poskuse temeljnih sprememb preprečuje naslednje: prepričanja o naravi učenja in pravičnosti, učinek osebnostnih lastnosti, kot je prvi jezik, ter učinek ≫prikrajšanih≪ učencev na učenje drugih. V članku analiziramo trdovratna in močna prepričanja in koristoljubje, zaradi katerih se nepravičnost ohranja. Izhajamo iz predpostavke, da je potrebno dvoje: več volje, da okrepimo pravičnost, in zmožnost, da to storimo. Potrebovali bi reforme za usposabljanje vodstva šol. Oblikovalci politik bi morali preusmeriti pozornost s strukturnih sprememb na osvajanje političnih primerov, torej prepričati, da je doseganje večje pravičnosti v interesu vseh ljudi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.