Vodje kot nosilci sprememb v razvoju sistema: avstrijska Akademija za vodenje
dr. Michael Schratz in dr. Wilfried Schley

Povzetek:  Leta 2004 je avstrijsko ministrstvo za šolstvo kot iniciativo za krepitev inovacijskih zmožnosti izobraževalnega vodenja na vseh ravneh šolskega sistema ustanovilo Leadership Academy, tj. Akademijo za vodenje. Profesionalni razvoj poteka skozi generacije udeležencev. Vsaka generacija je sestavljena iz 250 do 300 udeležencev znotraj šolskega sistema, ki prihajajo iz vseh zveznih dežel (Bundeslander) in različnih vrst šol pa tudi z ministrstva, regionalnih izobraževalnih organov (npr. inšpektorata) ter visokošolskih ustanov za izobraževanje učiteljev. To od samega začetka zagotavlja, da je sistemski vpliv na spremembe in preoblikovanje sploh mogoč ter da je v skupni učni proces vključen celoten sistem. Akademija za vodenje je oblikovana v skladu z načeli učeče se organizacije in tesno sodeluje z odgovornimi odločevalci na ministrstvu. Deluje kot projektna organizacija in predstavljajo jo generacije, ki po zaključku svojega šolanja po vsej državi sestavljajo mrežo nosilcev sprememb. Udeleženci morajo uspešno zaključiti program vodenja, ki je sestavljen iz štirih forumov. V sklopu vsakega izmed njih se vsi udeleženci posamezne generacije srečajo v Kongresnem centru Alpbach sredi avstrijskih Alp. V obdobju med posameznimi forumi je poudarek na individualnem šolskem projektnem delu in intenzivni izmenjavi znotraj strokovnih učečih se skupnosti, na zadnjem forumu pa udeleženci šolanje na akademiji tudi zaključijo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.