Vzgoja Sofije in O kreposti (»Emil ali O vzgoji«, V. knjiga)
Jean-Jacques Rousseau

Povzetek:  V takem duhu je bila vzgojena Sofija, z več nege kot kazni, bolj z upoštevanjem njenih nagnjenj kot oviranjem le-teh. Zdaj pa povejmo nekaj več o njeni osebnosti, kakršno sem orisal Emilu in kakor si on sam predstavlja ženo, ki bi ga lahko osrečila.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.