Rousseau in patriotizem
Zdenko Kodelja

Povzetek:  Rousseau razume patriotizem kot ljubezen do domovine. Ta ljubezen je zanj ljubezen do skupne svobode, tj. do naše svobode in do svobode naših sodržavljanov, zato brez svobode in brez državljanov sploh ni mogoče govoriti o domovini, temveč le o deželi. Temelj domovine vidi v odnosih med državo in državljani ter v načinu življenja, ki je v skladu z zakoni. Tako je ljubezen do domovine ljubezen do svobode in zakonov. Izvor te ljubezni vidi v hvaležnosti državljanov do dobre vlade, toda ta ljubezen ni brezpogojna. Vlada si jo mora namreč zaslužiti. Zasluži pa si jo lahko le, če z zakoni varuje civilne in politične svoboščine vsakega državljana ter način življenja, ki temelji na svobodi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.