Splošna izobrazba kot kozmopolitski projekt
Bojan Baskar

Povzetek:  Izhajajoč iz optimistične domneve, da imata neoliberalizem in poblagovljenje izobrazbe svoje meje, članek skicira predlog zasnove posodobljenega splošnoizobraževalnega kurikula na prvi stopnji univerzitetnega študija. Predlog gradi na izkušnji prenavljanja splošnoizobraževalnih kurikulov po načelih multikulturnosti. Bistveni element je organizacija kurikula na družboslovnih temeljih, natančneje, na temelju družboslovnega trikotnika geografija–antropologija–ekologija (znanosti o »drugih krajih in ljudeh«). V tej strukturi je mesto tudi za druge družboslovne in humanistične vede. Takšno zasnovo podpirata tudi dva svetovno znana intelektualca, geograf David Harvey in filozofinja Martha Nussbaum.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.