O (spo)znanju in znanostih (Platon in Aristotel)
Ingrid Kodelja

Povzetek:  Znanje in znanosti, ki so vključeni v program splošnega izobraževanja, imajo bistveno vlogo pri doseganju ciljev le-tega, tj. po eni strani oblikovati posameznika kot svobodnega in pripravljenega na prihodnje življenjske in socialne vloge, po drugi strani pa je cilj tega izobraževanja tudi propedevtičen, saj predstavlja osnovo za višje študije. Tako pojem znanja kot pojem znanosti pa sta se v zgodovini spreminjala. V prispevku skušam prikazati, kako sta pojma razumela Platon in Aristotel, saj so prav njuna razmišljanja o tem problemu dolgoročno vplivala na nadaljnji razvoj filozofije in znanosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.