Izobraževanje odraslih – dejavnik družbenega razvoja ali zlasti orodje ekonomske uspešnosti?
Sabina Jelenc Krašovec Povzetek:

Povzetek:  Prispevek obravnava spremembe v izobraževanju odraslih, ki nastajajo pod vplivom političnih in ekonomskih dejavnikov. Zanemarjanje sistemskih in sociokulturnih vprašanj je zato v zadnjem času oslabilo področje izobraževanja odraslih in ga skrčilo na strokovni tehnicizem; neoliberalistična ideologija namreč postavlja v ospredje učinkovitost, merljivost in prilagodljivost (posameznika, okoliščin, ipd.), ki zagotavljajo večjo dobičkonosnost, pa četudi za ceno blaginje, kulture in pravičnosti. V prispevku avtorica analizira razmerje med splošnim in poklicnim/strokovnim izobraževanjem odraslih, ki se spreminja v korist drugega, ter predvideva, da intenzivni vpliv neoliberalne politike na področje izobraževanja odraslih povzroča neuravnoteženost med obema področjema, to pa vpliva na socialni, kulturni in ekonomski razvoj.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.