Strpnost, ki si ne upa izreči svojega imena
Dr. Cris Mayo

Povzetek:  Prispevek avtorice Cris Mayo je ponatis poglavja, ki je bilo objavljeno v monografiji Democratic Dialogue in Education: Troubling Speech, Disturbing Silence (ur. Megan Boler, New York, 2004). Prispevek objavljamo z dovoljenjem založbe Peter Lang Publishing.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.