Vrnitev otrok v vrtce po njihovem zaprtju med epidemijo covida-19
Mojca Peček in Marcela Batistič Zorec

Povzetek:  Namen prispevka je predstaviti, kako so se predšolski otroci po 13 do 15 tednov trajajoči karanteni počutili ob vrnitvi v vrtec ter ali so vzgojiteljice v vrtcu kakorkoli spremenile svoj način dela, da bi ga prilagodile stiskam in potrebam otrok v tem obdobju. Uporabljena je bila metoda triangulacije, poleg intervjujev z otroki (40) so bili intervjuvani tudi njihove vzgojiteljice (19) in starši (31). Raziskava kaže, da ponovno odprtje vrtcev za večino otrok, vključenih v vzorec, ni bilo stresno. Večina otrok je bila vesela ponovnega odprtja vrtcev, kar potrjuje, da predšolski otroci potrebujejo družbo vrstnikov in da je vrtec pomemben dejavnik v njihovem vsakdanjem življenju. Glede načina dela raziskava kaže, da je slaba polovica vzgojiteljic ob ponovnem odprtju vrtcev za vse otroke spremenila svoj način dela in s tem pokazala zavedanje, da otroci potrebujejo čas, da se znova navadijo na vrtec in ustaljeno dnevno rutino, ter da jim je treba dati možnost, da v varnem okolju predelajo morebitne stiske, povezane s karanteno in epidemijo. Situacije, kakršna je epidemija, lahko pripomorejo k temu, da vzgojitelji ponovno razmislijo o svojem odnosu in pristopu do otrok, zlasti v smeri poslušanja otrok in kritičnega razmišljanja, povezanih s podobo otroka kot kompetentnega.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.