Diskurz kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru
Primož Turk

Povzetek:  V prispevku obravnavamo diskurz kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru. Da bi pojem kompetenc lažje razumeli in smiselno umestili, se lotevamo najprej obravnave smotrov vzgoje in izobraževanja. Naša teza se namreč glasi, da bomo pojem kompetenc lažje razumeli, če jih umestimo v širši kontekst smotrov vzgoje in izobraževanja. Pri raziskovanju teh smotrov se osredotočamo predvsem na slovenski visokošolski prostor in nacionalne programe visokega šolstva. V nadaljevanju prispevka obravnavamo najprej diskurz kompetenc, kot se je oblikoval v teoriji, in nato še diskurze kompetenc v nacionalnih programih visokega šolstva v Sloveniji. V sklepnem delu ponovno osvetlimo in pojasnimo kompetence v luči smotrov vzgoje in izobraževanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.