Na poti h kolektivnemu profesionalizmu: vpliv študija pouka na učiteljev profesionalni razvoj
Rasa Nedzinskaite-Maciuniene, Agne Juskeviciene in Egle Dauniene

Povzetek:  V prispevku predstavljamo sistematični pregled empiričnih raziskav o t.i. študiju pouka (angl. Lesson Study), pri čemer nas zanima, kakšen je vpliv tega metodološkega pristopa na profesionalni razvoj učiteljev. Pregled temelji na analizi relavantnih člankov, ki so bili objavljeni med letoma 1999 in 2019 in smo jih pridobili iz bibliografskih baz Clarivate Analytics in EBSCO. Izbrali smo 16 študij, ki so zadostile postavljenim izbirnim kriterijem. Analiza je pokazala, da obstajajo štiri področja, kjer je mogoče zaznati pozitiven vpliv študija pouka na učiteljev profesionalni razvoj: gre za metodološki pristop, ki spodbuja profesionalni razvoj, tako da vpliva na kompetence, povezane s (i) procesi poučevanja in učenja, (ii) učnimi vsebinami, (iii) osebnostnim razvojem učencev ter (iv) učiteljevimi pojmovanji in prepričanji. Hkrati smo s pomočjo te analize lahko identificirali tudi nekatere specifične strategije implementacije študija pouka na različnih predmetnih področjih. In nenazadnje, ugotovili smo tudi, kje so v tem trenutku raziskovalne praznine, ki bi jih bilo mogoče zapolniti s različnimi metodološkimi – tudi longitudinalnimi – pristopi, in tako še bolj poglobili razumevanje prednosti, ki jih omogoča študij pouka.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.