Primerjava pojmovanj vietnamskih učiteljev in študentov o samostojnem učenju jezika
Tuan Van Vu

Povzetek:  V članku predstavljamo kontrastivno analizo pojmovanj vietnamskih učiteljev in študentov o samostojnem učenju angleškega jezika. Udeležence študije smo izbrali med učitelji in študenti dveh nacionalnih in ene regionalne univerze v prvem semestru študijskega leta 2020/21. Skladno s Slovinovo formulo (r = ±5%) smo izbrali 370 učiteljev in 392 študentov. Poslali smo jim anketne vprašalnike v elektronski in tiskani obliki, ki smo jih prilagodili po Ustunluoglu (2009). Vprašalniki so prestali test zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa je znašal med 0,9 in 0,8). Vključevali so postavke, ki so se nanašale na tri različna področja samostojnega delovanja študentov, tj. področje odgovornosti, zmožnosti in dejavnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da študentje svojo odgovornost prenašajo na učitelje, pri čemer tudi učitelji svojo vlogo razumejo kot dominantno in menijo, da so odgovorni za to, kako se študentje učijo jezika. Tako učitelji kot študentje so se večinoma strinjali, da bi bili slednji zmožni kakovostnega samostojnega učenja jezika, če bi imeli za to priložnosti. Ugotovitve so tudi do določene mere protislovne: učitelji so namreč trdili, da so njihovi študentje le zmerno aktivni, ko gre za samostojne učne dejavnosti, medtem ko so študentje trdili, da je bila njihova aktivnost na visoki ravni. Zdi se torej, da bi bilo potrebno uskladiti odgovornost učiteljev in študentov, čemur bi veljalo prilagoditi tudi kurikularne prakse in pristope, zlasti tako, da bi študente spodbujali k uporabi avtentičnih učnig gradiv ter h komunikaciji z naravnimi govorci angleščine.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.