Pouk religije v javni šoli: analiza slovenske ureditve v evropskem kontekstu
Aleš Črnič in Anja Pogačnik

Povzetek:  V članku obravnavamo problematiko pouka religije v sodobni javni šoli. Najprej predstavimo najpomembnejše koncepcije pouka religije glede na njegovo orientacijo (konfesionalni/multikonfesionalni/ nekonfesionalni), organizacijo (integrativni/separativni/dimenzionalni) in prevladujoči pristop (učenje religije/učenje o religiji/učenje iz religije). Pri tem opozorimo na problem prikrite konfesionalnosti deklarativno nekonfesionalnih modelov, ki izvira iz nereflektirane prevlade paradigme svetovnih religij. V nadaljevanju strnjeno povzamemo glavne ugotovitve primerjalne analize evropskih praks pouka religije, v osrednjem delu pa kritično analiziramo pouk religije v sodobni Sloveniji. Ugotavljamo, da v izhodišču korektno zasnovan pouk religije v praksi nikoli ni zares zaživel, zato predlagamo strokovna priporočila za njegovo celovito revitalizacijo.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.