Pogledi učenk in učencev na poklic učiteljice in učitelja v osnovni šoli
Anita Mirjanić

Povzetek:  Prevlada ženske delovne sile v osnovni šoli se je zgodila postopoma. Prispevek prinaša krajši zgodovinsko-sociološki pregled razvoja šolstva na Slovenskem s poudarkom na razmerju spolov v njem. Oba vidika sta potrebna za lažje razumevanje prevlade žensk v učiteljskem poklicu v osnovni šoli. Predstavljen je del raziskave, ki je ugotavljala, ali se učitelji in učiteljice v osnovni šoli srečujejo s stereotipnimi pogledi učencev. V raziskavi so bile zajete učenke in učenci osnovne šole. Tako je poklic učitelja/-ice po mnenju sodelujočih v raziskavi še vedno pretežno ženski poklic, saj se od učitelja/-ice pričakujejo čustvenost, prijaznost in veselje do dela z otroki, kar pa se v konvencionalnem pogledu na spol pripisuje ženskam. Učenci in učenke v raziskavi so mnenja, da se za predmete, ki jih poučuje učitelj, bolj potrudijo in jih jemljejo bolj resno. Kot glavne razloge, zakaj se tako malo moških odloča za poklic učitelja, so učenci v raziskavi navedli, da moški ne znajo vzgajati otrok ali ne marajo dela z otroki in željo moških po pomembnejših in težjih delih.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.