Knjižna recenzija: O poklicu pedagoga in pedagogu kot strokovnjaku
Petra Gregorčič Mrvar

Povzetek:  Letos je izšla monografija z naslovom Pedagog u vrtiću, školi i domu profesorjev dr. Stjepana Staničića in dr. Metoda Resmana, ki zaokroža ter hkrati dopolnjuje njune dosedanje praktične izkušnje, empirične študije in teoretske analize s področja svetovalnega dela in vloge (šolskega) pedagoga v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Avtorja sta rezultate analiz in razmislekov o šolskem svetovalnem delu in vlogi posameznih profilov v šolski svetovani službi, predvsem vlogi pedagoga, doslej predstavila in objavila na/v številnih domačih ter tujih strokovnih srečanjih in publikacijah, zdaj pa so zajeti tudi v pričujoči monografiji. Slednja torej pomeni sintezo spoznanj avtorjev, ki sta ves čas svojega prfesionalnega delovanja med seboj sodelovala ter prenašala znanje in izkušnje iz Slovenije na Hrvaško in obratno.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.