Knjižna recenzija: Jubilejni monografiji o delu prof. dr. Veljka Trohe na pot
Robi Kroflič

Povzetek:  Zbornik razprav in spominskih zapisov o strokovni poti prof. Veljka Trohe sodi med tiste »srečne« zgodovinske analize, ki nastanejo še za časa življenja portretirane osebnosti in se berejo kot živ spomenik nekega časa in prostora, ter ne »zgolj« kot spoštljiv nekrolog. Da si prof. Veljko Troha tak zapis zasluži, pričajo prispevki v monografiji. Njegova poklicna biografija namreč obsega bogato strokovno, znanstveno in vodstveno dejavnost v izjemno prelomnih časih, ko se je oblikovala zasnova šolstva v Sloveniji, kakršno kljub nekaterim spremembam poznamo še danes. Gre za zgodbo, ki bi jo nekateri danes radi razglasili za nekakšno močno ideološko obremenjeno predzgodovino slovenskega šolstva, čeprav zapisi v monografiji jasno kažejo, da so se strokovne, pa tudi nekatere organizacijske rešitve pojavile že v obdobju pred osamosvojitvijo. Pri zasnovi in uveljavljanju teh rešitev je dejavno sodeloval prof. Veljko Troha kot visokošolski učitelj in nosilec številnih vodstvenih vlog v institucijah, povezanih z razvojem pedagogike in šolstva. Zato je predstavljeno delo zgodba o človeku, v katerega pripovedi se združujejo mnoge za zgodovino našega šolstva pomembne zgodbe o delovanju prosvetne politike, pedagoškem akademskem prostoru ter o razvoju izobraževanja učiteljev na Slovenskem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.