Knjižna recenzija: Zgodovinsko-primerjalna študija razvoja pedagogike in šolstva nekdanje Jugoslavije
Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je letos izdala zelo zanimivo in za pedagogiko na širšem območju jugovzhodne Evrope pomembno znanstveno monografijo z naslovom Razvoj i aktuelne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije. Urednik Edvard Protner v predgovoru izriše kronologijo intenzivnega povezovanja in sodelovanja avtorjev monografije, ki so nosilci predmetov s področja zgodovine pedagogike in primerjalne pedagogike na univerzah v državah, ki so nastale na tleh nekdanje Jugoslavije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.