Metaanaliza raziskav o vrstniškem nasilju: družina in vrstniki kot dejavniki nasilnega vedenja
Jelena Maksimović in Dragana Dimitrijević

Povzetek:  Vrstniško nasilje je problem, ki je prisoten in deležen raziskovanja povsod po svetu. V tem prispevku s pomočjo metaanalize obravnavamo problematiko vrstniškega nasilja in skušamo sistematizirati podatke o tem, kako družina in vrstniki kot dejavnika vrstniškega nasilja vplivata na njegovo pojavnost. Analizirali smo 43 primarnih raziskav in na tej podlagi izbrali vzorec 10 raziskav, ki so bile skladne s postavljenimi kriteriji in vključene v metaanalizo. Vse vključene raziskave so kvantitativne in so temeljile na samoocenah učencev nižje stropnje osnovnošolskega izobraževanja. V vseh 10 raziskav je bilo skupno vključenih 10.500 respondentov. Povprečna ponderirana korelacija je znašala 0.4914 in jo lahko označimo kot zmerno. Rezultati metaanalize kažejo, da sta tako družina kot vrstniki dejavnika, ki pomembno vplivata na nasilno vedenje. Prav tako je negativni vpliv vrstnikov močnejši, ko otroku družinsko okolje ne zagotavlja potrebne sprejetosti. Družina ima torej pomembne učinke na posameznikovo vedenje, zato bi morali biti tudi programi za preprečevanje nasilja usmerjeni k družinam in si prizadevati za ustvarjanje pozitivnih odnosov med družinskimi člani, kar lahko prispeva k redukciji negativnih vrstniških vplivov.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.