Etični vidiki poučevanja mladih instrumentalnih glasbenikov
Joca Zurc

Povzetek:  Glasbeno šolanje je ena izmed najbolj razširjenih obšolskih dejavnosti otrok in mladostnikov, ki razvija številne pozitivne osebnostne lastnosti. Izobraževanje v igranju glasbenega instrumenta je visoko razvito in lahko vodi do resnega udejstvovanja že v zgodnjem obdobju otroštva. Namen raziskave je bil raziskati poti do vrhunskega dosežka v instrumentalni glasbi z vidika otrokove varnosti, posledic za zdravje in možnih tveganih pojavov. Kvalitativna fenomenološka študija je bila izvedena s polstrukturiranimi intervjuji na vzorcu 42 slovenskih in mednarodnih vrhunskih pianistov, violinistov, harmonikarjev in flavtistov. Kvalitativna analiza podatkov je pokazala, da je proces ustvarjanja vrhunskega dosežka v instrumentalni glasbi sestavljen iz štirih osrednjih faz: 1) vstop v glasbo, 2) glasbeno šolanje in vadenje, 3) udejstvovanje na tekmovanjih in nastopih, ter 4) zaključek glasbenega izobraževanja. Posledice intenzivnega igranja instrumenta se kažejo v obliki poškodb in bolečin v hrbtenici ter odrekanj. Ugotovitve odpirajo vprašanja glasbenega izobraževanja o tem, s kakšnimi pedagoškimi pristopi najbolje razviti otrokove prirojene glasbene potenciale ob sočasnem upoštevanju njegovih razvojnih potreb ter temeljnih pravic in svoboščin.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.