Stereotipi in predsodki o Romih v izbrani mladinski prozi
Mateja Hadler

Povzetek:  Romi so že od nekdaj izvrstni pripovedovalci zgodb, legend in pesmi, ki so jih praviloma zapisovali drugi. Zgodbe so se po migracijski teoriji pravljic prenašale iz roda v rod ter se s selitvami iz pokrajine v pokrajino spreminjale in tudi ohranjale. Čeprav Romi za seboj niso puščali pisane literature, je njihovo izročilo staro in bogato, saj sega že v vedsko obdobje. Namensko zbiranje ljudskega in avtorskega romskega izročila je dalo dober vpogled v njihove mite in legende, pravljice in pripovedke. Tematika, povezana z Romi, pa je pogosto uporabljena tudi v slovenski mladinski književnosti. Po analizi izbranih književnih del z namensko določeno tematiko smo ugotovili, da slednja vključujejo zgodovinska dejstva, a tudi kritičen/nekritičen, sprejemajoč/nesprejemajoč odnos do glavnih ali stranskih književnih junakov. Menimo, da lahko branje književnih del z večkulturno vsebino pripomore k vzgoji za sprejemanje drugačnosti in tujosti, k vzgoji za mir in človekove pravice. V prispevku so sistematično predstavljeni vsebinski elementi, ki se pojavljajo v dveh proučevanih skupinah mladinskih besedil, in sicer v romski mladinski književnosti (avtorski in ljudski) in v slovenski mladinski književnosti s tematiko o Romih. V obeh skupinah smo izbrali primere iz proznih del mladinskega slovstva.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.