Spremembe na področju izobraževanja učiteljev v Italiji: od združitve Italije do današnjih dni
Simonetta Polenghi

Povzetek:  V prispevku se obravnavamo trende na področju izobraževanja učiteljev v Italiji v zadnjem času, pri čemer nas zanima zlasti izobraževanje učiteljev, ki poučujejo na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji izobraževanja. Med drugim predstavimo tudi implementacijo posebnih študijskih programov za poučevanje učencev s posebnimi potrebami ter inkluzivno poučevanje. Osvetlimo spremembe, do katerih je na področju izobraževanja učiteljev prihajalo skozi zgodovino. Izobraževanje učiteljev je v Italiji doživelo preobrat z Zakonom št. 341 leta 1990, s katerim je bila uveljavljena nova sistemska rešitev univerzitetnega izobraževanja učiteljev za vse ravni izobraževanja. Leta 1998 je bil nato uveljavljen štiriletni dodiplomski študij za bodoče predšolske in osnovnošolske učitelje, medtem ko so morali mlajši in starejši učitelji od leta 1999 opraviti posebno specializacijo, ki je trajala dve leti. Leta 2010 je bil uveljavljen petletni študij za učitelje na predšolski in osnovnošolski stopnji, ki je zagotavljal ustrezno kvalifikacijo učiteljev in je temeljil na drugačnem kurikulu. Težava pa je nastala na področju izobraževanja srednješolskih učiteljev, potem ko je bil ukinjen dveletni program specializacije.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.