Odnos učiteljev, staršev in študentov pedagogike do zasebnih in alternativnih šol: primer Srbije
Slađana Zuković in Jovana Milutinović

Povzetek:  Namen študije, ki smo jo opravili, se je nanašal na razumevanje odnosa učiteljev, staršev in študentov pedagogike do zasebnih in alternativnih šol. Inštrument, ki smo ga uporabili, je sestavljen iz dveh podlestvic, nanj pa je odgovarjalo 441 posameznikov, ki so bili vključeni v vzorec. Rezultati kažejo, da respondenti nimajo niti izrazitih negativnih niti pozitivnih stališč o zasebnih oz. alternativnih šolah, pri čemer verjamejo, da med javnimi in zasebnimi šolami ni pomembnih razlik. Sklenemo lahko, da bi bilo za zagotavljanje boljših pogojev za delovanje in razvoj alternativnih in zasebnih šol v Srbiji nujno prizadevanja usmeriti zlasti v širjenje informacij med strokovnjake in starše o dejavnostih, ki jih te šole izvajajo.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.