Analiza stanja na področju predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini z vidika pravičnosti in enakih možnosti za vse otroke
Dženeta Camović in Lejla Hodžić

Povzetek:  V prispevku analiziramo osnovne značilnosti predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini ter ključne spremembe na tem področju v zadnjem desetletju. Pokazati želimo na neenake možnosti vključevanja otrok v ustanove predšolske vzgoje, kar je eden od največjih izzivov organizacije predšolske vzgoje v tej državi. Zato poleg pregleda splošnih kazalnikov dostopnosti predšolskih programov analiziramo tudi dejavnike, ki zmanjšujejo možnosti za vključevanje otrok v ustanove predšolske vzgoje v BiH, zlasti tistih, ki so že sicer izpostavljeni večjim tveganjem. Glede na to, da na udejanjanje pravice do predšolske vzgoje gledamo v luči temeljnih otrokovih pravic, v prispevku poudarjamo nujnost sprejetja strateških ukrepov, ki bi vsem otrokom zagotovili enake pogoje na področju vzgoje in izobraževanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.