Pedagogika na univerzi v Ljubljani od njene ustanovitve do začetka petdesetih let 20. stoletja
Dr. Tadej Vidmar

Povzetek:  V prispevku obravnavamo utemeljevanje pedagogike kot znanosti v Sloveniji in študija pedagogike na univerzi v Ljubljani. Analiziramo njun razvoj od dvajsetih do začetka petdesetih let 20. stoletja. Ob ustanovitvi univerze v Ljubljani leta 1919 je začela delovati tudi katedra za pedagogiko, prvi profesor je bil Karel Ozvald, ki je tudi utemeljil duhoslovno/kulturno pedagogiko v Sloveniji. Leta 1930 se je Ozvaldu pridružil Stanko Gogala, tudi predstavnik duhoslovne/kulturne pedagogike. Med vojno je Ljubljano okupirala najprej italijanska fašistična država, leta 1943 pa nemški nacionalsocialistični režim. Med nemško okupacijo predavanj na univerzi ni bilo. Univerza je spet začela delovati leta 1945, ko je bil ponovno uveden tudi študij pedagogike, vendar na drugačnih idejnih in političnih temeljih. Novi pedagoški koncept je bil dolgo zelo odklonilen do večine predvojnih pedagoških smeri in gibanj. Vpliv politike in ideologije je imel močne učinke na razvoj pedagoškega mišljenja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.