Predmet Pedagogika na avstrijskih univerzah in izobraževanje učiteljev med letoma 1774 in 1918
Dr. Wolfgang Brezinka

Povzetek:  Večnacionalna avstrijska monarhija je bila prva država na svetu, ki je leta 1805 na univerze in v filozofski študij vpeljala predmet Pedagogika. Zamišljen je bil kot skupek praktičnih napotkov, izpeljanih iz izbranih delov psihologije in etike in namenjen najosnovnejši vpeljavi bodočih duhovnikov, zasebnih učiteljev in srednješolskih učiteljev v njihove vzgojno-izobraževalne dolžnosti. Avtor opisuje dolgo pot do nastanka prvih profesur na tem področju in do začetkov pedagoškega raziskovanja med letom 1871 in koncem monarhije leta 1918. Kot primer prevlade filozofskega namesto empiričnega pristopa v tem obdobju avtor postavlja v ospredje delo Otta Willmana kot najbolj slavnega avstrijskega pedagoga.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.