Raziskovanje obmejnih kulturnih pokrajin. K fenomenološki in medosebni metodologiji
Dr. Justyna Pilarska

Povzetek:  Prispevek obravnava inovativne trende v kvalitativnih metodologijah, ki se osredotočajo na kulturno raznolika okolja, kot so obmejne kulturne pokrajine v Bosni in Hercegovini, katerih specifične značilnosti in izzivi si zaslužijo metodološko raziskovanje. S sklicevanjem na svoje lastne empirične projekte razpravljam o uporabnih in empirično razvitih teoretičnih modelih, predstavljam zbiranje podatkov in tehnike njihovega obdelovanja ter predlagam okvir, ki natančno prikaže nepogrešljive medosebne veščine raziskovalca, ki se ukvarja s preučevanjem tega kompleksnega fenomena. Ti razmisleki predstavljajo ustvarjalni projekt združevanja metodoloških izhodišč, ki izhajajo iz družboslovnih ved in humanistike ter jih lahko uporabimo pri zasnovi in izvajanju raziskovalnih projektov v kulturno raznolikih skupnostih, kakršne najdemo na kulturnih križiščih v Bosni in Hercegovini.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.