Pomen javnih prostorov za druženje in učenje starejših ljudi
Dr. Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  Prispevek obravnava vlogo javnega odprtega prostora, kjer poteka srečevanje različnih posameznikov in skupin, ki niso prijatelji, družina ali sodelavci. Javni odprti prostor različni avtorji različno razumejo, a skupno je prepričanje, da tam potekajo pomembni družbeni in učni procesi, spodbujeni od spodaj navzgor. Izhajamo iz predpostavke, da so starejši ljudje v javnem prostoru pomembna skupina, da pa so pogosto pasivni in izključeni. Zanima nas vloga učenja in delovanja v tem prostoru, ki vpliva na soočanje idej različnih posameznikov in skupin, pa tudi, kako privatizacija javnega prostora vpliva na učne procese, ki tam potekajo. V prispevku so teoretsko analizirane potrebe in možnosti za vzpostavljanje javnega prostora ter predpostavke, da sta za analizo učnih dejavnosti vseh starostnih skupin v javnem prostoru potrebna interdisciplinarni pristop in ustrezno razumevanje vloge izobraževalcev, ki vstopajo v ta prostor.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.