Zveza staršev kot pomemben člen šolskega sistema v demokratični družbi
Dr. Anton Meden

Povzetek:  Podan je kratek pregled organiziranja staršev osnovnošolskih otrok v samostojni Sloveniji. Navedenih je nekaj ključnih sprememb zakonodaje z vidika pristojnosti sveta staršev in kronološki pregled povezovanja staršev v organizacije, ki presegajo okvir posamezne šole. Predstavljena je tudi kratka primerjava z organiziranjem staršev v evropskih državah. Posebej je izpostavljen pomen sodelovanja staršev z drugimi deležniki šolskega sistema na vseh ravneh od posameznika in posamezne šole do države. Orisano je trenutno stanje povezovanja staršev v Sloveniji in na kratko je predstavljena Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) kot najbolj reprezentativna nacionalna organizacija staršev, ki ima pravno podlago v krovnem šolskem zakonu.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.