Restrikcije na nemških univerzah pred nacističnim naskokom na oblast in med nacionalsocialistično konsolidacijo
Dr. Taja Kramberger

Povzetek:  Članek podaja sociohistorični kontekst in konceptno usmeritev nacionalsocialističnih univerzitetnih reform v tretjem rajhu. Avtorica najprej na kratko oriše zgodovino politizacije in represalij v preteklosti nemških univerz. Predzgodovina (z zornega kota NS kot osrednjega raziskovalnega predmeta) oz. zgodovina nemških univerz kaže določene posebnosti v razmerju z drugimi evropskimi univerzitetnimi okolji. Te bi mogli povzeti v naslednjih značilnostih: močna hierarhična diferenciacija tako univerzitetnih pozicij kakor posamičnih ved, avtoritarni nadzor vladarjev in državnih instanc nad univerzo ter rigidne (anti)intelektualne spoznavne meje, katerih prekoračenje je – v primerjavi s Francijo – strogo sankcionirano. Po zatonu relativno svobodno in raziskovalno zasnovane razsvetljenske univerze, ko je zlasti göttingenska univerza s svojo mednarodno živahnostjo privabljala mlade, se v zgodnjem 19. stoletju z retrospektivnim ideološkim projektom Nationbildung, ki učinkuje kot močna nova paradigma, začne postopno zapiranje nemških univerz vase in oblikovanje značilnega mita Sonderweg, na katerem (še danes) sloni idealistična reprezentacija nemške univerze. V tem procesu, ki ni enoznačen, ampak zapleten in poln protislovij, se znova prebudijo in močno okrepijo reakcionarne univerzitetne sile, ki pripravijo teren za nacionalsocialistično »revolucijo« t. i. politične univerze.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.