Informacijske kompetence za uporabo interneta v izobraževanju: otrokova pravica v šolah omrežene družbe
Dr. Tamara Pribišev Beleslin in dr. Tatjana Duronjić Tapavički

Povzetek:  Informacijska pismenost, metapismenost 21. stoletja, je za otroke nujno simbolno orodje, še zlasti ker le-ti odraščajo v digitalni dobi. Informacijska pismenost kot teoretski konstrukt vsebuje vrsto različnih spretnosti in znanja. Pomembno je odvisna od razvoja tehnologije, zlasti od vseprisotnega interneta kot omrežene informacijske platforme. Sami smo preučevali značilnosti informacijske pismenosti t. i. transmilenijske generacije, kot se kažejo na področju izobraževanja učencev in dijakov, rojenih v zanje povsem običajnem računalniško podprtem informacijsko-komunikacijskem okolju. V prispevku predstavljamo rezultate interdisciplinarne raziskave, ki smo jo izvedli na vzorcu 822 učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol v Banja Luki, glavnem mestu Republike Srbske (eni od dveh etničnih entitet Bosne in Hercegovine). Primerjali smo značilnosti informacijskih kompetenc in uporabe svetovnega spleta med učenci osnovnih in dijaki srednjih šol. Rezultati kažejo, da so otroci informacijsko pismeni in se pri njih manifestirajo številne značilnosti t. i. »milenijskega vedenja« (Sweeney 2006). To nakazuje na spoštljiv odnos do nove pismenosti učencev in dijakov kot njihove temeljne pravice. Raziskava ima tudi vrsto implikacij za izobraževalni sistem, četudi smo jo izvajali v sicer omreženi družbi z močnimi koreninami v analogni dobi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.