V prihodnost usmerjena univerza
Tony Fry Povzetek:

Povzetek:  Članek analizira dve zelo vplivni kritični stališči glede prihodnosti poznomoderne univerze. Prva kritika temelji na priznani knjigi Billa Readingsa »Univerza v ruševinah«, druga pa na delih Jacquesa Derridaja o univerzi, še posebej na njegovem eseju »Univerza brez pogojev«. Avtor pojasnjuje nezadostnost obeh predpostavk v luči sodobnega netrajnostnega stanja. Še posebej ponuja primer za snovanje in razvijanje veliko bolj radikalnih perspektiv, ki bi lahko začele s preusmerjanjem univerzitetnega izobraževanja v smer nove kulture učenja, tj. kulture, v kateri univerza bolj služi za napredek trajnostne prihodnosti kot za ohranjanje obstoječega stanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.