Družbena gibanja – prostori radikalnega izobraževanja odraslih
Sonja Kump

Povzetek:   Prispevek obravnava koncepte in prakse radikalnega izobraževanja odraslih v družbenih gibanjih od njihovih izvorov do današnjih dni, v katerih je izobraževanje vir in spodbuda za posameznike in kolektive, da prevzamejo nadzor nad pogoji življenja in si skupaj prizadevajo za boljšo, bolj socialno in pravično družbo. Radikalno izobraževanje odraslih izhaja iz predpostavke, da so vse izobraževalne intervencije politične narave. Zasnovano je na spoznanju o močni povezanosti znanja, kulture in moči. Radikalnost izobraževanja se kaže v prizadevanju, da ljudje spremenijo obstoječe pogoje življenja, ne pa, da se jim prilagajajo. V takšnem izobraževanju je vsakdanja izkušnja pomemben vir učenja, toda treba jo je kritično »testirati« in okrepiti v dialoških razpravah, študiju in delovanju. Avtorica predstavi razprave o radikalnem izobraževanju v starih, novih in najnovejših družbenih gibanjih ter v zaključku poda razmislek o potencialu radikalnega izobraževanja v sodobnem kontekstu zavezništev družbenih gibanj.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.