Kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu?
Sonja Rutar

Povzetek:   Od leta 1995, ko je bila objavljena prva »Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju« v samostojni Sloveniji, sta bili eni izmed vodilnih načel vzgoja in participacija v demokratičnih procesih. Teoretske in strokovne razprave so odraz potrebe po interpretaciji načela, ki določa implementacijo participacije v vrtcih. V prispevku predstavimo izhodišča razmišljanja o participaciji otrok, pa tudi kaj o participaciji otrok določa »Konvencija o otrokovih pravicah«, kdaj lahko govorimo o participaciji otrok in katere so stopnje otrokove participacije. V tem kontekstu obravnavamo tudi vprašanji, ki se pogosto pojavljata: ali je participacija otrok sploh mogoča in ali gre zgolj za navidezno participacijo. V sami obravnavi utemeljujemo, da je za uresničevanje participacije otrok potrebno samoizpraševanje o razumevanju ciljev vzgoje, podobe o otroku in vloge otroka, vloge strokovnih delavcev v procesu vzgoje ter načel, ki določajo potek in vsebino pedagoškega procesa, kar se začne z refleksijo vrednot, ki so del pedagoškega procesa.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.