Oviranost kot kultura, ki pomaga vzpostavljati identiteto
Zsuzsanna Kunt in Péter Zászkaliczky

Povzetek:  Oviranost je bistveni del družbe in kulture, postavlja pa se vprašanje, kako jo zaznavamo in predstavljamo v kulturah, različnih znanstvenih disciplinah, pravu, književnosti, likovni umetnosti, filmu, a tudi pri vsakdanjem delovanju ljudi. Nastala je nova disciplina, ki poskuša ta vprašanja obravnavati z radikalnega kulturološkega vidika. Cilj študij oviranosti (Disability Studies) je preizprašati dosedanje kategorije in opise in hkrati spodbuditi spremembe realnosti in kulture. Kultura oviranosti (Disability Culture) ima na podlagi kulturno-antropoloških uvidov različne komunikacijsko-teoretične, socialno-politične in na osebe osredotočene estetske nastavke in samo sebe pojmuje kot socio-kulturno gibanje. Poudarjeno priznava nepogrešljiv prispevek ljudi z ovirami h kulturnemu razvoju celotne družbe. Članek ponuja sistematski pregled in kritične ocene tega znanstvenega in socialnega gibanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.