Osveščanje o mehanizmih diskriminacije – nekaj rezultatov pilotne evalvacijske študije
Barbara Samaluk in Nada Turnšek

Povzetek:  V članku predstavljeni rezultati pilotne študije, ki je ugotavljala, ali udeležba v Programu antidiskriminacijskega izobraževanja za študent(k)e predšolske vzgoje vpliva na: osveščenost udeležencev izobraževanja o negativnih stereotipih in predsodkih, zmožnost prepoznavanja diskriminacije, stališča do zagotavljanja enakih možnosti, stopnjo nestrpnosti do posameznih skupin ljudi, odnos do priseljencev in zakonske prepovedi diskriminacije. Osnovni namen študije je bil preveriti učinke izobraževanja na udeleženke, tj. študentke Oddelka za predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Uporabljen je bil vprašalnik z lestvicami stališč, ocenjevalnimi lestvicami ter vprašanji izbire. Rezultati raziskave so pokazali nekatere pozitivne učinke antidiskriminacijskega izobraževanja na osveščenost o socialno-psiholoških izvorih diskriminacije, na njeno prepoznavanje in odnos do posameznih skupin ljudi. Obenem je pilotna študija pokazala tudi določene pomanjkljivosti uporabljene metodologije in s tem nakazala usmeritev za prihodnje raziskave o učinkih antidiskriminacijskih izobraževalnih programov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.