Poročilo z mednarodne znanstvene konference »Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme, rešitve«
Andreja Hočevar

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.