Okrogla miza o problematiki zagotavljanja učbenikov in delovnih zvezkov učenkam in učencem v osnovnošolskem izobraževanju
Andreja Hočevar

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.