Branje in postajanje
Ana Marija Sobočan

Povzetek:  Prispevek želi prikazati pomen in uvide, ki jih je feministična literarna veda oblikovala v zvezi z vprašanji literarne produkcije, vrednotenja in uporabe književnih del. Pri tem je osredinjen na vprašanja, katere so vsebine in kakšni so načini branja in učenja pri književnem pouku. Obravnava jih na primeru nekaterih učbenikov, ki se pri tem uporabljajo. S tem se posredno dotakne tudi vprašanj pragmatične in humanistične naravnanosti v izobraževanju, literature kot osebnostnoformativnega medija, vzgojnih vidikov itd. Prispevek se konča s kratkimi predlogi za izobraževanje pri književnem pouku. Ključne besede:

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.