Nekateri vidiki sodelovanja s starši v krajših programih vrtca
Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Povzetek:  Prispevek govori o nekaterih vidikih sodelovanja s starši v krajših programih vrtca. Zanimalo nas je, kako izvajalci/vrtci krajših programov povabijo starše ali njihove otroke k vpisu, kako poteka sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v krajši program, in kako starši ocenjujejo krajše programe. Na podlagi analize dobljenih podatkov ugotavljamo, da večina samostojnih vrtcev in vrtcev pri osnovnih šolah prisega na osebno vabilo, pri zasebnih vrtcih pa prevladujejo dnevi odprtih vrat. Ugotovili smo, da večina vrtcev staršem otrok, ki so vključeni v krajše programe, omogoča izmenjave informaciji in poglobljenih pogovorov. Da je postopno uvajanje otrok kot način sodelovanja identificirano pri samostojnih in zasebnih vrtcih in da je sodelovanje staršev pri načrtovanju vzgojnega dela in dejavni udeležbi pri vzgojnem delu najmanj prisotno. Da so prednosti krajših programov po mnenju staršev v tem, da so otroci manj časa v vrtcu in da preživijo več časa s starši, da so deležni »vsaj malo strokovnega« in da je v skupini manj otrok, to pa omogoča individualni pristop.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.