Začetna pričakovanja študentov pedagoških študijskih programov glede učiteljskega poklica
Katja Depolli Steiner

Povzetek:  V prispevku prikazujemo izsledke raziskave o začetnih pričakovanjih študentov pedagoških študijskih programov glede učiteljskega poklica. Na vzorcu 297 študentov 1. letnika drugostopenjskih pedagoških študijskih programov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo ugotovili, da so pričakovanja študentov glede učiteljskega poklica na splošno optimistična, še zlasti pričakovanja glede dela z učenci in zadovoljstva s poklicem. Pomembne razlike so se pokazale med skupinami študentov glede na namero o zaposlitvi v šoli. Kaže se, da je večja odločenost za zaposlitev v šoli povezana z večjim optimizmom. Optimističnost pričakovanj pa je pozitivno povezana tudi s količino izkušenj s poučevanjem oz. delom z učenci, ki so jih študenti pridobili še pred praktičnim usposabljanjem v okviru študija. Ugotovitve imajo tudi nekaj praktičnih implikacij za izobraževalce študentov pedagoških smeri.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.