Metoda vizualnega odziva in otrokovo razumevanje etičnega sporočila literarnega besedila
Kristina Šrot in Matjaž Duh in Metka Kordigel Aberšek

Povzetek:  V članku predstavljamo metodo vizualnega odziva (MVO), ki smo jo uporabili kot didaktično pot za preverjanje otrokovega razumevanja etičnega sporočila literarnega besedila s pomočjo vizualne interakcije. Primernost MVO smo preverili na primeru pravljice z naslovom Zgodba o kajmanu, katere etično sporočilo je – ne glede na to, da gre za pravljico tujega civilizacijskega kroga in za zelo staro besedilo – v današnjem času, ko je človeštvo soočeno s posledicami nebrzdanega poseganja v naravo, aktualnejše, kot je bilo kadarkoli v zgodovini. Zastavljeni problem, otrokovo zmožnost razumevanja pravljiškega sporočila, da narava (živali iz goščave/šakal) ljudem preprosto ne morejo zaupati, smo opazovali v okviru medpredmetne povezave književne vzgoje in likovne umetnosti in dokazali, da je mogoče v taki povezavi doseči optimalno izrabo estetsko oblikovanih govoric kot didaktične poti (metode) za eksternalizacijo učenčevega dialoga z literarnim besedilom. Rezultati študije primera so pokazali, da lahko odrasli (učitelj), če uporabi MVO, z otrokom komunicira o njegovem literarnoestetskem doživetju prej, preden je ta zmožen o tem, ali je razumel etično sporočilo, komunicirati z besedami.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.