Kulturna pedagogika v primežu spreminjanja paradigme
Tadej Vidmar

Povzetek:  V času med obema vojnama je bila duhoslovna oz. kulturna pedagogika vodilni teoretski pedagoški koncept v Sloveniji. Razvijala sta ga zlasti univerzitetna učitelja Karel Ozvald in Stanko Gogala. Kulturni pedagogiki so v tistem času nasprotovali predvsem levo, marksistično usmerjeni pedagogi praktiki. Po drugi svetovni vojni je oblast v Sloveniji prevzela komunistična partija, kar je privedlo do spremembe ideološke in politične paradigme. Na področju vzgoje in izobraževanja so zavzeli skrajno kritičen odnos do večine predvojnih konceptov, smeri in gibanj, še posebej, če niso ustrezali marksistični ideologiji. V članku na podlagi gradiva analiziramo razvoj povojne interpretativne paradigme, ki se je v teoretskem polju pedagogike tako utrdila, da vpliva še na sodobne obravnave smeri, obdobja in konceptov obeh prvih profesorjev pedagogike na univerzi v Ljubljani.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.